புது வரவு » முழுதும்


விளம்பரம்

விளம்பரம்

Avatar
தொடர்பவர்கள் : 219 தொடர்க தொடர்பு கொள்ள தடை செய்திகள் » உடல் ஆரோக்கியத்தை பேணி பாதுகாப்பத்தில் பழங்கள் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன.நாம் விரும்பிச் சாப்பிடும் சுவையான பழங்களுக்குள் எண்ணற்ற மருத்துவ குணங்களும்

விளம்பரம்

விளம்பரம்

Avatar
தொடர்பவர்கள் : 91 தொடர்க தொடர்பு கொள்ள தடை செய்திகள் » தொடர்ந்து ஜெருசலேம் சமாதானதுக்காக வேண்டிகொள்ளுகள் உங்களது செபத்தினால் நமது தேவனாகிய கத்தர் உலகமே வியக்கும் படியாக தனது பிள்ளைகளுக்காக யுத்தம் செய்வார். யாத்திராகமம் 14:14; Exodus 14:14 கர்த்தர் உங்களுக்காக யுத்தம் பண்ணுவார்; நீங்கள் சும்மாயிருப்பீர்கள்.

Back to top