புது வரவு » முழுதும்


Avatar
தொடர்பவர்கள் : 0 தொடர்க தொடர்பு கொள்ள தடை சினிமா » எங்கேயும் எப்போதும்’ படத்தின் வெற்றி கூட்டணி இயக்குனரும் நாயகனும் மீண்டும் இணைந்து மற்றொரு வெற்றியைத் தர முயற்சித்திருக்கிறார்கள். ‘எங்கேயும் எப்போதும்’, ‘இவன் வேற மாதிரி’ என இரண்டு படங்களை இயக்கிய சரவணனின் 3வது படம் இது.

விளம்பரம்

விளம்பரம்

விளம்பரம்

விளம்பரம்

Avatar
தொடர்பவர்கள் : 3 தொடர்க தொடர்பு கொள்ள தடை சினிமா » அறிமுகமே இல்லாமல் முதல்முறையாக நடிகர் ஜெய்யைப் பார்க்கும் நடிகை ஆன்ட்ரியா அவரிடம் காதலை சொல்கிறார். இதை சாதாரணமாக நினனக்கும் ஜெய் ஆன்ட்ரியாவை அலட்சியம் செய்கிறார்.

Back to top