புது வரவு » முழுதும்


Avatar
தொடர்பவர்கள் : 221 தொடர்க தொடர்பு கொள்ள தடை இலங்கை » ஊரில் உள்ள உறவுகளுக்கு நாம் உதவவேண்டியது கட்டாயம் இல்லை அது அவர் அவர் விருப்பம் ஆனால் ஊரை வைத்து அதன் வளத்தை வைத்து வியாபாரம் செய்து வெளிநாட்டில் வாழ நினைப்பது எம் பெற்றோருக்கு செய்யும் துரோகத்தை விட

விளம்பரம்

விளம்பரம்

விளம்பரம்

விளம்பரம்

Avatar
தொடர்பவர்கள் : 1 தொடர்க தொடர்பு கொள்ள தடை படைப்புகள் » தமிழில் முதல் எழுத்தாக ‘ல’ வராதா? வராது என்றால், லவ்வை எப்படி எழுதுவது? இலவ் என்றா...? அது கேட்க அவ்வளவு நல்லா இல்லையே? ‘அவளைப் பார்த்ததுமே எனக்கு இலவ் வந்திருச்சி மச்சி..’ என்று சொன்னால் ஏற, இறங்க பார்த்து விடுவார்களே !

Back to top