புது வரவு » எழுத்துப் படிகள் - 43


Avatar
சினிமா » எழுத்துப் படிகள் - 43 க்கான அனைத்து திரைப்படங்களும்  கமலஹாசன்   நடித்தவை. இறுதி விடைக்கான திரைப்படமும் (2,5)  கமலஹாசன்   நடித்ததே.    எழுத்துப் படிகள் - 43 க்கான திரைப்படங்களின் பெயர்கள் 1. இரு நிலவுகள்   2. கடல் மீன்கள்   3. நீயா    4. அந்தரங்கம்    5. சலங்கை ஒலி       6. மன்மத லீலை    7. நம்மவர்   இவற்றை வேறு ஒரு குறிப்பிட்ட வரிசையில் மாற்றி

விளம்பரம்

மறுமொழிகள்

No one has commented on this article yet.

Log in to comment or register here.