பரிந்துரை


விளம்பரம்

விளம்பரம்

Avatar
தொடர்பவர்கள் : 5 தொடர்க தொடர்பு கொள்ள தடை படைப்புகள் » ..300 அடி உயரமுள்ள மலையில் 135 படிகள் இருக்கிறதாம். எண்ணிக்கை தெரிந்தவுடன் தான் கால் ரொம்ப வலிக்கிறது. வயிறு புடைக்க தின்றுவிட்டு, உச்சி வெயிலில் மலை படியேறி வருவதற்குள் போதும் போதுமென்றாகி விட்டது...

விளம்பரம்

Avatar
தொடர்பவர்கள் : 59 தொடர்க தொடர்பு கொள்ள தடை படைப்புகள் » அல்ஹாஜ் நூர்தீனுடனான எனது முதல் சந்திப்பு இலங்கை ஒலிபரப்புக் கூட்டுத்தாபன முஸ்லிம் சேவையில் நிகழ்ந்தது. எண்பதுகளின் நடுப் பகுதியாக அது இருக்கும். அப்போது அங்கு அறிவிப்பாளனாக நான் இருக்கவில்லை. அவ்வப்போது நிகழ்ச்சிகளை நடத்துவதற்கும் பங்கு கொள்வதற்கும் சென்று வந்த க

விளம்பரம்

Avatar
தொடர்பவர்கள் : 254 தொடர்க தொடர்பு கொள்ள தடை தொ.நுட்பம் » காமிக் புத்தகங்கள் ,கதைப்புத்தகங்கள் ,நாவல்கள் இவற்றோடு மின்னூல்கள் என்படும் இ-புக்களும் உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கும். மின்னூல்களை இணையத்திலேயே படிக்கலாம் என்பதும் இப்போது ,மின்னூல்களை வாசிக்க என்றே இபுக் ரீடர்கள் இருப்பதையும் நீங்கள் அறிந்திருக்கலாம். இவ்வளவு ஏன்
Avatar
தொடர்பவர்கள் : 173 தொடர்க தொடர்பு கொள்ள தடை செய்திகள் » இன்று எல்லோர் கைகளிலும் ஆண்ட்ராய்ட் செல்பேசிகள்தான்.ஆனால் அதன் வசதிகளை ப்யன் படுத்துவது என்பது கால்வாசி பேர்கள்தான்.ஆண்ட்ராய்ட் வசதிகளை பயன் படுத்துவது பற்றி
Avatar
தொடர்பவர்கள் : 80 தொடர்க தொடர்பு கொள்ள தடை செய்திகள் » இந்த வருடம் மேமாதம் 26ம்திகதி பிரதமர் பதவியில் உத்தியோகபூர்வமாக நரேந்திரமோடி ஏறி உட்கார்ந்தார். நீண்டகாலத்துக்கு பிறகு அதிகூடிய பெரும்பான்மை ஆசனங்களுடன் ஒரு கட்சி ஆட்சியேறிய விந்தையை நிகழ்த்தி காட்டியவர் அவர்.

Back to top